ANCIENS BATONNIERS

ANCIENS BATONNIERS NATIONAUX

De 1987 à 1991 : Honorius KISIMBA NGOY NDALEWE
De 1991 à 1998 : Bernard MBU ne LETANG
De 1998 à 2005 : Tahrcisse MATADIWAMBA KAMBA MUTU
De 2005 à 2008 : Pascal NDUDI - NDUDI yi BULOKO
De 2008 à 2014 : MBUYI - MBIYE TANAYI

 

ANCIENS BATONNIERS DU BARREAU DE KINSHASA

De 1968 à 1971 : SEYA TSHIBANGU Victor Promontorio
De 1971 à 1997 : Pascal NDUDI - NDUDI yi BULOKO
De 1977 à 1979 : MATUNGA LUMINA NTOKA
De 1979 à 1981 : YOKA MANGONO
De 1982 à 1985 : MUKENDI wa MULUMBA
De 1985 à 1991 : KALEMBA TSHIMANKINDA
De 1992 à 1995 : MATADI NENGA GAMANDA
De 1995 à 1998 : MBUYI - MBIYE TANAYI

ANCIENS BATONNIERS DU BARREAU DE KINSHASA GOMBE

De 1998 à 2001 : KADIMA KALALA 
De 2001 à 2004 : NYEMBO AMUMBA 
De 2004 à 2013 : MUANZA MBIYA TSHIPEPELA